maanantai 1. elokuuta 2016

Ett hjälpmedel för företag och en själv

Inlägget i samarbete med Discanalys.com

Detta år har jag turen att få arbeta på samma sommarjobbsställe som ifjol och trivs verkligen som fisken i vattnet. Kollegiet har delvis bytts ut från förra året och det har fått mig att flera gånger fundera på hur jag ska bemöta mina nya kollegor på ett vänligt och öppet sätt. Det samma gäller förstås hur jag bemöter och kommunicerar med kunderna samt i övrigt hur jag sköter mitt jobb. Den egna föreställningenav hur  man agerar och kommunicerar på jpbbet kan stämma, men behöver inte alltid fullt ut göra det. För att på ett djupare plan ta reda på hur man själv kommunicerar med sin omgivning på arbetet samt hur man agerar där finns hjälpmedel att tillgå och ett sådant är till exempel DISC analys.

DISC analys är nämligen redskap i form av ett 28 frågors test om hur man skulle agera i olika jobbsituationer. Resultatet av frågeformuläret sammanställs sedan som en rapport och denna analys hjälper individen att förbättra sin självkännedom och kommunikation med andra människor. Rapporten beskriver också fyra olika beteendestilar och vilken av dem som passar bäst in på den som svarat på frågeformuläret.

Varför ska man då göra ett dylikt test? Genom att till exempel låta ett helt kollegium på ett företag svara på varsitt frågeformulär kan det öka gruppdynamiken och samarbetet bland personalen, men också förbättra företagets försäljning i och med att analysen av frågeformuläret belyser sådana frågor som annars inte skulle komma upp i dagsljuset. DISC analys baserar sig dessutom på William Marstons, amerikansk psykolog och forskare, teori från 1920-talet om människors beteenden.

Rapporten ger en analys av både människans grundbeteende och det anpassade beteendet. Individens grundbeteende beskriver med andra ord hur hen agerar i en situation där hen känner sig trygg och avslappnad, medan det anpassade beteendet beskriver individens agerande i en situation som inte är lika bekväm för hen och som kräver anpassning. Grundbeteendet och det anpassade beteendet kan dessutom delas in i fyra olika beteendestilar; dominans, inflytande, stabilitet och konformitet/följsamhet. Individer med beteendestilen dominans är ofta modiga, rakt på sak, har lätt för att handskas med problem samt har dåligt tålamod. Individer som däremot anammar beteendestilen influens är i sin tur sociala och utåtriktade, har lätt för att prata och umgås med andra, men svårt att ta kritik till sig. Utmärkande drag för människor med beteendestilen stabilitet är å sin sida att de är lugna, har bra tålamod och har svårt att bemästra plötsliga förändringar. Slutligen kännetecknas personer med beteendestilen konformitet av stort kontrollbehov och av att känna sig trygga samt att de utför sitt arbete mycket noggrannt, vilket gör att dessa människor kan ha svårt att hålla deadlines. Trots att de fyra beteendestilarna särskiljs teoretiskt är det ofta så att man anammar flera av dessa beteendestilar i större eller mindre utsträckning i praktiken.

Den beteendestil som utmärkte sig starkast i både mitt grundbeteende och anpassade beteende var stabiliteten, ganska tätt följt av konformiteten. Vad gäller både beteendestilarna, grundbeteendet och anpassat beteende hos mig är det mycket jag kan skriva under på, men jag hittar också sådant som förvånar mig. Jag har till exempel bra tålamod, gillar rutiner och undviker konflikter och onödigt risktagande. Dessutom söker jag ofta stöd hos andra i mitt beslutstagande. Dessa saker visste jag ganska bra sedan förut, men blev förvånad över att jag är en så sansad och rationell människa som rapporten visar. Det visade sig också att jag kommunicerar på ett sakligt och behärskat sätt med andra människor och låter sällan känslorna ta över. Analysen visar även att organisering och strukturering av jobbet faller sig naturligt för mig även om det inte alltid är nödvändigt att vara så organiserad och det kan jag också hålla med om.

Det var riktigt intressant och lärorikt att få ta del av analysen i och med att den gav mig en bredare bild av hur jag faktiskt agerar och kommunicerar med min omgivning. Som jag nämnde i början av inlägget tror jag ofta att jag har en bra bild av hur jag interagerar med min omgivning, men så är inte fallet alltid. Genom att besvara frågeformuläret hos DISC analys och därefter ta del av rapporten gav mig en bättre bild av mig själv och mitt beteendes starka och svaga sidor, vilket gör det lättare för mig att styra mitt beteende i en viss riktning i framtiden.

Vill du läsa mer om vad DISC analys är och dess bakgrund och uppkomst? Då ska du kika in på bland annat denna sida.

- Matilda

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti