tiistai 9. helmikuuta 2016

Nyord och egna ord

Varje år kring årsskiftet utkommer nyordslistan, som sammanställts av svenska Språkrådet och Språktidningen. Denna lista innehåller sådana ord, som under det gångna året blivit vedertagna och börjat användas mer frekvent än tidigare i det svenska språket. Ofta speglar dessa ord även det rådande samhällsklimatet på både ett nationellt och internationellt plan. Bland 2015 års nyord hittas bland annat
  • dumpstra - "söka efter och använda sådant som andra slängt, i synnerhet mat"
  • geoblockering - "teknisk spärr som hindrar innehåll på internet från att visas i ett visst geografiskt område"
  • obror - "okamratlig, taskig"
  • rattsurfa - "använda mobiltelefon eller annan utrustning som begränsar uppmärksamheten vid bilkörning"
  • svajpa - "styra till exempel en dator eller en mobiltelefon genom att dra med fingret på skärmen"
  • terrorresa - "resa som genomförs för att delta i strider eller träning med terrorstämplade grupper"
  • transitflykting - "flykting som befinner sig på genomresa på en plats där hen inte avser att stanna"
(Institutet för språk och folkminnen 2015; Nyordslistan 2015; Språktidningen 2015)


På basen av denna lista kom jag att tänka på om det finns några ord jag själv använder, men som inte är allmänt etablerade i det övriga samhället. Jag kom på tre ord eller uttryck som används hemma hos min familj, men som jag inte hört någon annanstans. Dessa ord och uttryck är
  • klingmat - färdigmat som värms i mikron (kommer från det då mikron plingar till när den inställda uppvärmningstiden tar slut)
  • att dammsuga runt mattorna - snabbdammsugning, att dammsuga slarvigt, mattorna behöver nödvändigtvis inte dammsugas i dessa fall 
  • att dammsuga ihop mattorna - att dammsuga ordentligt, även mattorna och golvet under dem ska dammsugas vartefter mattorna rullas ihop, förs till hjälpköket samt dammas av ute, görs oftast före storstädning

Jag kan här påpeka att ordet dammsuga innebär hemma hos min familj vanlig veckodammsugning eller med andra ord att man dammsuger semibra.

Använder ni några av de nyord som kommit på senare år? Eller har ni också några ord som endast ni eller er familj använder?

Källor:

- Matilda

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti